Privacy beleid

Privacy beleid

Lotus Bakeries België NV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de privacy van de gebruikers van haar website. Dit privacybeleid heeft betrekking op de wijze waarop informatie via haar website wordt verzameld en verwerkt.  De verantwoordelijke hiervoor is Lotus Bakeries België NV, met zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke en met ondernemingsnummer 0421.694.038.

Via de website verzamelt Lotus Bakeries België NV uw persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mail adres, bedrijf, telefoonnummer, enz. die uitsluitend op vrijwillige basis worden gedeeld . Lotus Bakeries België NV gebruikt deze informatie uitsluitend om uw vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden alsmede voor deelname aan aanbiedingen en programma’s voor gebruikers van deze website.   Er is geen vereiste tot registratie of het verstrekken van persoonsgegevens om deze website te kunnen bekijken of openen.

Indien u daarmee uitdrukkelijk toestemt, kunt u zich inschrijven op een nieuwsbrief om commerciële communicatie over promotionele aanbiedingen, kortingen, wedstrijden en over onze producten en diensten per post of via elektronische weg te ontvangen.  U kunt steeds uw toestemming intrekken of veranderen via het e-mailadres consumerbelux@lotusbakeries.com.

Lotus Bakeries België NV behandelt uw gegevens op vertrouwelijke wijze  en verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Weliswaar kan Lotus Bakeries België NV uw gegevens delen met dienstverlenende bedrijven die wij gebruiken voor het beheer van de website of om diensten namens Lotus Bakeries België NV uit te voeren. Bijgevolg hebben deze dienstverlenende bedrijven mogelijks toegang tot en maken zij mogelijks gebruik van uw persoonsgegevens, voorzover nodig om hun opdracht uit te voeren. Lotus Bakeries België NV zal met betrekking tot uw gegevens optreden in overeenstemming met de Belgische wetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens.  U hebt ten allen tijde het recht om inzage te vragen in de gegevens die we van u bewaren, deze gegevens te wijzigen of ons te vragen uw gegevens uit onze database te verwijderen; u kan dit doen via: consumerbelux@lotusbakeries.com.

Dit privacybeleid kan steeds worden gewijzigd zonder dat u hiervan wordt ingelicht. In geval van een wijziging zal het privacybeleid op de website overeenkomstig worden aangepast. Door gebruik te blijven maken van deze website verklaart u zich akkoord met het gewijzigde privacybeleid.